top of page

Garages for sale

€700

ГАРАЖ № 1

Гараж № 1 разполага с 29,27 кв.м. обща площ (чиста площ 26,49 кв.м. + общи части 2,78 кв.м.). Той се намира на партерния етаж на сградата и е в непосредствена близост до вход „А“. Гаражът разполага с ролетна врата с дистанционно управление.

€700

Цена на кв. м

€700

ГАРАЖ № 2

Гараж № 2 разполага с 27,01 кв.м. обща площ (чиста площ 24,45 кв.м. + общи части 2,56 кв.м.). Той се намира на партерния етаж на сградата и е в непосредствена близост до вход „А“. Гаражът разполага с ролетна врата с дистанционно управление.

€700

Цена на кв. м

Капариран

ГАРАЖ № 3

Гараж № 3 разполага с 26,53 кв.м. обща площ (чиста площ 24,01 кв.м. + общи части 2,52кв.м.). Той се намира на партерния етаж на сградата и е в непосредствена близост до вход „А“. Гаражът разполага с ролетна врата с дистанционно управление.

Капариран

Цена на кв. м

€700

ГАРАЖ № 4

Гараж № 4 разполага с 27,53 кв.м. обща площ (чиста площ 24,93 кв.м. + общи части 2,60кв.м.). Той се намира на партерния етаж на сградата и е в непосредствена близост до вход „А“. Гаражът разполага с ролетна врата с дистанционно управление.

€700

Цена на кв. м

€700

ГАРАЖ № 5

Гараж № 5 разполага с 27,03 кв.м. обща площ (чиста площ 24,47 кв.м. + общи части 2,56кв.м.). Той се намира на партерния етаж на сградата и е в непосредствена близост до вход „Б“. Гаражът разполага с ролетна врата с дистанционно управление.

€700

Цена на кв. м

€700

ГАРАЖ № 6

Гараж № 6 разполага с 28,95 кв.м. обща площ (чиста площ 26,21 кв.м. + общи части 2,74 кв.м.). Той се намира на партерния етаж на сградата и е в непосредствена близост до вход „Б“. Гаражът разполага с ролетна врата с дистанционно управление.

€700

Цена на кв. м

Капариран

ГАРАЖ № 7

Гараж № 7 разполага с 35,31 кв.м. обща площ (чиста площ 31,97 кв.м. + общи части 3,34кв.м.). Той се намира на партерния етаж на сградата и е в непосредствена близост до вход „Б“. Гаражът разполага с ролетна врата с дистанционно управление.

Капариран

Цена на кв. м

Капариран

ГАРАЖ № 8

Гараж № 8 разполага с 47,29 кв.м. обща площ (чиста площ 42,82 кв.м. + общи части 4,47 кв.м.). Той се намира на партерния етаж на сградата и е в непосредствена близост до вход „Б“. Гаражът разполага с ролетна врата с дистанционно управление.

Капариран

Цена на кв. м

bottom of page